Suomalaisten palauttaminen al-Holin leiriltä

Monet ovat kysyneet kantaani koskien al-Holin tapausta. Tätä asiaa ei ole mielestäni käsitelty oikein, sillä Haavisto (meidän ulkoministeri) oli aloittanut eduskunnalta salaa projektin, jonka tarkoituksena oli saada äidit ja lapset takaisin suomeen al-Holin leiriltä. Meille on lapsesta asti opetettu, että Suomi on demokraattinen maa, mutta tämä al-Holin tapaus on rikkonut tuntemaamme demokratiaa, koska projektin vetäminen aloitettiin ennen kuin oli poliittista päätöstä. Tämä varmasti turhauttaa monia kansanedustajia, jotka ovat olleet siinä uskossa, että pääsevät vaikuttamaan päätöksiin.

Haaviston toiminta

Keskustelluin asia tässä tapauksessa on ollut Haaviston toiminta. Kesällä vakuutettiin, että hallituksella ei ole suunnitelmia suomalaisten palauttamiseksi, mutta nyt on selvinnyt, että heillä onkin ollut kesästä lähtien suunnitelmia! Haavisto antoi ohjeistuksen suomalaisten palauttamiseksi al-Holin leiriltä ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomiselle, joka kieltäytyi edistämästä asiaa, koska hän epäili saavansa vankeustuomion poliittisen päätöksen puutteen takia. Pian Tuomiselle selvisi, että hänet oli syrjäytetty konsulipäällikön tehtävistä.

Kansalaisten ääni oli jo selkeä Antti Rinteen hallituksen aikana: Haaviston täytyy erota. Pekka Haavisto ei suostunut eroamaan ja samaan aikaan Antti Rinteen hallitus kaatui, jolloin Haaviston toiminta jäi takajalalle, koska SDP alkoi miettimään seuraajaa Antti Rinteelle. Sanna Marin valittiin uudeksi pääministeriksi ja samalla piti valita uudet ministerit. Hallitusta ei selvästikään kansalaisten mielipide kiinnostanut, sillä Haavisto valittiin uudestaan ulkoministeriksi Sanna Marinin hallituksessa.

Tällä hetkellä Pekka Haaviston toiminta on oikeuskanslerin käsiteltävänä, josta selviää, että onko Haavisto toiminut toimivaltansa puitteissa. Jos ei ole, Haavisto joutuu eroamaan ulkoministerin tehtävistä.

Poliittinen päätös & mielipiteeni suomalaisten palauttamisesta

Hallitus joutui tekemään poliittisen päätöksen, koska sitä toivoi kansalaiset ja presidentti. Poliittisen päätöksen tarkoitus oli selkeyttää, että mihin hallitus pyrkii, mutta edelleen ilmassa on enemmän kysymyksiä, kuin vastauksia. Myöskään kaikki hallitus-puolueiden kansanedustajat eivät ole tietoisia siitä, että autetaanko äitejä vai ei. Hallituksen 10-osainen linjaus löytyy tämän jutun alapuolelta.

Äidit valitsivat kohtalonsa, mutta lapset eivät. Äitien tuominen Suomeen on suuri turvallisuusuhka – kuka on vastuussa jos tapahtuu jotakin? Lapsetkin ovat Suomelle turvallisuhka, sillä heille on pienestä pitäen opetettu terroristijärjestö Isisin ideologiaa. Lapset tarvitsevat perusteellista ja pitkää kuntoutusta, jotta voisivat oppia elämään meidän yhteiskunnassa. Pelkästään lapsien hakeminen ei ole helppoa, koska leirillä olevat naiset eivät suostu luovuttaa lapsiaan. Orvot on helppo saada pois leiriltä, mutta miten saada lapset äidiltä?

Jos äidit jostain kumman syystä otetaan mukaan al-Holin leiriltä on heidät tutkittava huolellisesti ja saatava vastuuseen. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että suurin osa al-Holin leirin suomalaisista ei halua palata takaisin, koska he ovat kadonneet. Suomalaisia löytyi vain 6, vaikka heitä pitäisi olla leirillä 11 aikuista ja noin 30 lasta Helsingin Sanomien mukaan. Löydettyjenkään suomalaisten nimet eivät vastanneet niitä, joita Suomen viranomaiset olivat toimittaneet kurdeille.

”Leirillä ihmisillä ei ole henkilöpapereita. He kertovat vääriä nimiä ja kansallisuuksia”,

Amara Muhamme sanoi Helsingin Sanomille.

Se on selvää, että meidän on autettava al-Holin suomalaisia, jotka ottavat avun vastaan. Kaikki ei välttämättä ota apua vastaan, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää heidän jättäminen al-Holin leirille.


Hallitus linjasi kymmenen kohtaa koskien al-Holin tapausta:

  • Viranomaistoiminta pyrkii aktiivisesti kaikissa tilanteissa turvaamaan, että noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, perustuslakia ja Suomen muuta lainsäädäntöä sekä kansainvälistä oikeutta mukaan lukien ihmisoikeussopimukset, lasten oikeuksia koskevat sopimukset ja muu soveltuva kansainvälinen oikeus.

  • Toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa ja siinä tehtävää viranomaisyhteistyötä sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.

  • Ratkaisut, joita toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä kunkin henkilön kotiuttamiseksi, perustuvat tapauskohtaiseen yksilölliseen harkintaan ja sitä toteuttaviin viranomaisarviointeihin ja päätöksiin.

  • Viranomaistoiminnan tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Tämän takaamiseksi asiassa tehdään saumatonta yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa lastensuojelulain nojalla.

  • Osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville henkilöille. Viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu perustuslain mukaisesti myös menetellä niin, että Suomessa oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Perustuslaissa on turvattu jokaisen henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus ja turvallisuus. Suomalaisviranomaiset antavat tarvittavan tuen ja tiedon harkintaa varten.

  • Hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole.

  • Suomessa toimivaltaiset viranomaiset tutkivat ja arvioivat mahdolliset rikosoikeudelliset vastuut.

  • Hallitus arvioi tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan sekä tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.

  • Tämän linjauksen pohjalta ulkoministeriö uusii erityisedustajan mandaatin ja ulkoministeriön toimintalinjauksen.

  • Tämä päätös on yleinen ohjaus, se ei ole oikeudellisesti velvoittava eikä se koske lastensuojelun tarvetta ja toimia yksilötasolla tai muutakaan yksilön oikeutta koskevaa asiaa.

Mitä mieltä sinä olet, että pitäisikö suomalaiset palauttaa al-Holin leiriltä takaisin Suomeen?

Jätä vastaus

Sähköposti osoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *